česky anglicky

Formy pomoci při poruchách příjmu potravy

Anabell

Poruchy příjmu potravy jsou vážná onemocnění, nikoliv dočasný rozmar. Blízcí osob s anorexií či bulimií se často snaží apelovat na zdravý rozum člověka. To však v případě těchto psychických poruch nemá žádný smysl.

Vzhledem k tomu, že jsou poruchy příjmu potravy životu nebezpečné, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Osoby, které se rozhodnou svůj problém řešit, ale i jejich blízcí, se mohou obrátit na Centrum Anabell, které nabízí nejrůznější formy pomoci.

Svěřit se se svými problémy, a dokázat je pojmenovat, je velký krok, který však může zachránit život. Zkušení sociální pracovníci nebo psychologové z Centra Anabell nejen, že klienty vyslechnou a rozeberou s nimi jejich starosti, ale především, hledají řešení jejich problémů. Svěřit se klienti mohou v Kontaktních centrech Anabell v Brně, Praze a v Ostravě.

Výjimečným prostorem pro sdílení, podporu a předávání zkušeností, jsou svépomocné skupiny. Zde se klienti mohou setkat s osobami se stejným problémem, ale také s těmi, kteří se již z poruchy příjmu potravy vyléčili.

Poruchy příjmu potravy s sebou přináší určité stigma, stud i obavy. Dle Mgr. Dariny Blokšové z Kontaktního centra Anabell Ostrava si proto mnoho klientek zvolí s úlevou první kontakt prostřednictvím internetu, díky němuž si mohou zkušenost s odborníkem „osahat“ anonymně, aniž by mezi nimi vznikal jakýkoliv závazek. „Přes internet nabízíme široké spektrum služeb. Je možné dlouhodobě spolupracovat s terapeutkou v rámci terapie po e-mailu, oslovit peer konzultantku prostřednictvím e-mailu či chatu, absolvovat skype konzultaci s pracovnicemi jednotlivých poraden, nebo třeba získat odpověď na konkrétní otázku v rámci internetové poradny,“ vysvětluje možnosti pomoci přes internet psycholožka Mgr. Darina Blokšová, která pracuje jako terapeutka v Korespondenčním kurzu Anabell. V rámci virtuální komunikace nabízí důvěrné setkání založené na zájmu, přijetí, porozumění a podpoře.

ANABELL

Později pak mohou klienti využít i kontaktu tváří v tvář, a postupně se dostat až k systematické psychoterapii, což je dle psycholožky také jedním z cílů online projektů. Výbornou příležitostí, jak přemostit často uzavřený svět nemocných směrem k odborné pomoci jsou peer konzultantky, které mají vlastní zkušenost s poruchou příjmu potravy. Mohou dát klientkám naději, že jejich trápení nemusí být trvalé a neměnné, inspirovat je, a posílit jejich důvěru v odbornou pomoc, mohou jim na základě vlastní zkušenosti pomoci otevřít oči a začít chtít změnu, na které je pak možné pracovat s odborníky,“ popisuje Darina výhody peer konzultantství.

Darina Blokšová na závěr vysvětluje, v čem je pomoc Centra Anabell jedinečná. „Problematika poruch příjmu potravy je velice citlivá, a pro většinu nemocných představuje obrovský balvan, který si s sebou táhnou často i dlouhá léta. Ani léčba proto nemůže proběhnout ze dne na den. Je to běh na dlouhou trať, který si žádá dostatek prostoru. Já sama vnímám služby, které Anabell nabízí, jako určitou posloupnost. Laťky, z nichž si mohou poskládat žebřík, po kterém se dá postupně vyšplhat s ohledem na aktuální prožívání a potřeby. Tak, jako si všichni v životě volíme různé věci, které nám připadají nejlepší, může i klientkám vyhovovat jiný způsob pomoci. Takto mohou zkoušet, zjišťovat, co jim sedí, postupně si budovat důvěru a posilovat přesvědčení, že nemusí být jen špatně. Obecně je dle mého názoru veliká slabina v tom, že stále často většina odborníků, i přes svou maximální profesionalitu a kvalitu nabízených služeb, pracuje zcela solitérně. Při propojení a vzájemné spolupráci, jako je tomu v Anabell, ale mohou klienti čerpat mnohem více.“

Pokud potřebujete v souvislosti s poruchami příjmu potravy podporu, můžete se obrátit na Centrum Anabell: www.anabell.cz.

Autorka: Bc. Ivana Havelková, Centrum Anabell, z. ú., červenec 2018