česky anglicky

Startovní listina, řazení na start (vlny) a start závodu

Startovní listina

Vaši startovní vlnu najdete na startovní listině u Vašeho jména a na svém startovním čísle. Konečná startovní listina bude vyvěšena na tomto místě ve čtvrtek 5.10.2017.
» Pokračuj na startovní listinu

Řazení na start (startovní vlny)

Probíhá na mostě na Rakovci, a to do vymezených koridorů startovních vln. Řazení začíná v 10.35 hod. Závodníci mají 17 minut na to, aby se zařadili do startovní vlny, do které patří.
» Pokračuj na startovní vlny

Start závodu, startovní číslo a meření času

Závod odstartuje v 10.52 hod (startovní vlna "Elite" a "A"), ostatní vlny pak v tří minutových intervalech.
Start závodu se vzhledm k velkému počtu účastníků a omezené propustnosti tratě (zejména nebezpečný úsek na Skalkách) probíhá v osmi startovních vlnách.
» Pokračuj na informace o startu, čísle a měření


Startovní listina

Startovní listiny v PDF níže jsou vytvořeny k datu 5.10.2017 12:00. Pokud narazíte na nějakou nesrovnalost, kontaktujte prosím specialistku registrací Lenku Bertovou (viz. níže) nebo opravu vyřešte na místě přímo při vyzvedávání startovního čísla.
Děkujeme

Kontrola

  1. Zkontrolujte si prosím jméno, příjmení a věkovou kategorii (věková kategorie uvedena v propozicích zde).
  2. Zvýšenou pozornost pak věnujte startovnímu číslu (potřebujete jej znát pro vyzvednutí startovního balíčku a je rozhodující pro zařazení do konkrétní startovní vlny)
  3. V případě jakýchkoli nesrovnalostí kontaktujte specialistku registrací Lenku Bertovou (lenka.bertova@vokolopriglu.cz).
Startovní listiny závodu jednotlivců a týmů
seřazená dle startovního čísla i abecedně


Muži (abecedně)

Ženy (abecedně)

Týmy (skupina "T")

Firmy (skupina "S")

Společně (podle SČ)


Řazení na start (startovní vlny)

Řazení na start do startovních vln VP 2017

 

Skupina  "A"
(včetně "ELITE")

závodníci se startovním číslem 1 až 400 PRVNÍ VLNA
start v 10:52

Skupina "B"

závodníci se startovním číslem 401 až 800

DRUHÁ VLNA
start v 10:55

Skupina "T"

závodníci se startovním číslem 801 až 950 TŘETÍ VLNA
start v 10:58

Skupina  "S"

závodníci se startovním číslem 951 až 1200 ČTVRTÁ VLNA
start v 11:01

Skupina  "C"

závodníci se startovním číslem 1201 až 1550 PÁTÁ VLNA
start v 11:04

Skupina   "D"

závodníci se startovním číslem 1551 až 1900 ŠESTÁ VLNA
start v 11:07

Skupina   "E"

závodníci se startovním číslem 1901 až 2250

SEDMÁ VLNA
start v 11:10

Skupina   "F"

závodníci se startovním číslem 2251 až ...
POZOR!!! výjimka u přeregistrovaných závodníků, viz. níže.

OSMÁ VLNA
start v 11:13

Přidělení startovního čísla a startovní skupiny - vysvětlivky:

Přidělování startovních čísel (pro skupiny "A", "B", "C", "D", "E", "F") bylo řešeno dle následujícího systému:

Pokud jste při registraci žádný čas neuvedli či jej uvedli chybně, byli jste zařazeni automaticky do startovní skupiny "F". Nyní již prosím není možné dodatečně čas uvádět či jej jakkoli upravovat. Startovní listina je úplná a konečná!

Přidělení daného startovního čísla konkrétnímu závodníkovi je interní organizační záležitostí pořadatele závodu a je na nás, jaký klíč k tomu zvolíme. Prosím respekujte tuto skutečnost.

Přidělení startovního čísla a konkrétní startovní vlny však není pro Váš výsledek v závodě podstatné, neboť všem bude měřen tzv. reálný čas (od okamžiku Vašeho průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto dosaženého času budete také zařazen do celkové výsledkové listiny.

Přeregistrovaní a dohlášení běžci

Přeregistrovaní nebo dohlášení účastníci, kteří mají startovní číslo 2482 a výše se řadí do startovní vlny, kterou mají uvedenu na svém konkrétním startovním čísle. Startovní vlna jim byla přidělena individuálně.


Start závodu, startovní číslo a meření času

Start a zázemí závodu

START je přímo na hlavní komunikaci nad loděnicí TJ Lodní sporty Brno. Běží se po směru hodinových ručiček směrem na Hrad Veveří.

Sektory pro startovní vlny jsou řazeny za sebou "Elite", "A", "B", "T (týmy)", "S" (společnosti), "C", "D", "E", "F" tak, jak budou startovány jednotlivé startovní vlny. Do každého sektoru je jen jeden označený vstup, a to vždy na jeho konci.

Řaďte se prosím do svých startovních vln, do jiných nebudete vpuštěni. Pokud zákaz porušíte, nebude Vám změřen výsledný čas a budete diskvalifikováni. Čipy jsou aktivovány dle času startu konkrétní startovní vlny.

Řazení na start probíhá od 10.35hod. Do startovních vln bude přístup umožněn pouze z boku (z chodníku na mostě), vyjma skupiny "Elita", která vstupuje čelně přes startovní čáru. Ostatní skupiny nemohou přes startovní čáru procházet.

Startovní číslo

Start a zázemí závodu

Vaši startovní vlnu naleznete na Vašem startovním čísle ve žlutém poli (jak je znázorneno na obrázku). ELITE využije svuj startovní koridor v první linii. Startovní číslo dostanete s Vaším jménem a příjmením ve startovní obálce.
Číslo má v sobě integrovaný měřící čip
. Číslo si prosím umístěte viditelně na hruď pomocí spínacích špendlíku (součást startovní obálky) a mějte ho po celou dobu závodu. Bez čísla Vám nebude změren čas a nebudete klasifikováni. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Měření času

Přidělení startovního čísla a konkrétní startovní vlny není pro Váš výsledek v závodě podstatné, neboť všem bude měřen tzv. reálný čas (od okamžiku Vašeho průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budete také zařazeni do celkové výsledkové listiny. Časový limit pro dokončení závodu je 2,5 hodiny.

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým TRIEXPERT Vokolo priglu