česky anglicky

Vzpomínka na Bořivoje Sojku

celých devět let běháme Vokolo priglu dle projektů dopravního značení firmy BS Morava spol. s r.o. Každý rok, znovu a znovu je vypracováváno řešení dopravní situace, které podléhá složitému procesu schvalování státních a samosprávných orgánů. První rok jsme běželi proti směru hodinových ručiček, následně po směru hodinových ručiček, projekty byly každoročně upravovány dle aktuální situace...  Letos se nám již druhým rokem daří pořádat závod s úplnou uzavírkou tratě.

Krátkou novinkou bychom dnes chtěli vzpomenout na člověka, který zachytil naši závodní trať do formálních šablon dopravních značek ...

Bořivoj Sojka a Vokolo prigluBořivoj Sojka

Pan Bořivoj Sojka byl naším andělem strážným... Když jsme v létě 2010 poprvé přišli s myšlenkou uspořádat běžecký závod kolem Brněnské přehrady, neměli jsme ani tušení, kolik administrativních překážek nás čeká...

Oslovili jsme společenost BS Morava spol. s r.o. a pan Sojka nám podal pomocnou ruku. Měl bohaté zkušenosti, mimo jiné s pořádáním Brněnských ohňostrojů, a pomohl nám vše vyřídit...

Magistrát města Brna, Městká část Brno - Bystrc, Městská část Brno - Kníničky, Policie ČR - Krajské ředitelství, Policie ČR - Obvodní oddělení Brno - Bystrc, Městská policie Brno, Lesy ČR, Lesy města Brna, Hasiči, Záchranná zdravotní služba a další úřady... To vše pro nás oběhal, zajistil souhlasy a první ročník VP se mohl do tří měsíců konat...

I letos, kdy už pan Sojka bohužel mezi námi není, běháme dle projketů, které navazují na jeho práci a které nám připravuje jeho dcera Ivana. Ta nyní pokračuje v tradici rodinné firmy a my pevně věříme, že naše spolupráce bude úspěšně plynout i nadále...

Bořivoj Sojka a mapování historického dopravního značení

foto Bořivoj SojkaPan Sojka se v posledních letech svého života intenzivně věnoval mapování historického dopravního značení. Hledal a dokumentoval kamenné sloupy, které odolaly zubu času a dodnes vydržely stát u našich cest a silnic, prozkoumával historické prameny, v nichž jsou zaznamenány ty zaniklé... Výsledky pak prezentoval v publikaci, na přednáškách, výstavách a kalendářích.

Věděli jste např. že Tereziánský patent o říšských silnicích stanovoval již v roce 1778 šířku vozovky na 6,64 až 7,59 metru a příkopů na 0,95 metru? Mimo jiné nařizoval, aby "všichni povozníci, kdykoliv, jedou-li z kopce, mají opatřit zabrzděná kola dřevěnou nebo železnou šupkou..."

Děkujeme

Pan Sojka loni 5 dne měsíce padajícího listí zemřel. Dle konceptu jeho dopravního značení budeme s přispěním jeho rodinné firmy BS Morava běhat i nadále. Děkujeme.

Váš Tým ČSOB Vokolo priglu.

ČSOB - Československá obchodní banka, a. s. TRIEXPERT - specializované běžecké prodejny a triatlonová prodejna Jaderná elektrárna Dukovany - skupina ČEZ - výroba, distribuce a prodej elektrické energie MILT s.r.o. – výrobce a realizace montovaných systému Mizuno – běžecké boty, textil a doplňky
Statutární město Brno Jihomoravský kraj Městská část Brno-Bystrc