česky anglicky

Čestné prohlášení pro zákonné zástupce nezletilých účastníků běžeckého závodu

 

Čestné prohlášení ve formátu PDF

pro zákonné zástupce nezletilých účastníků

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení.

Nezletilí závodníci