česky anglicky
Závod jednotlivců › Přeregistrace závodníka

Přehlášení závodníka

 

I v letošním ročníku bude možné v případě potřeby přehlásit účastníka závodu, a to od 1.9.2019. To znamená, že každý řádně registrovaný závodník, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci (finančně se vypořádají mezi sebou), a to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 150,- Kč/EUR 6.

 

POZOR !!!

PŘEREGISTRACE BUDE SPUŠTĚNA 1.9.2019 a

ZASTAVENA V PONDĚLÍ 23.9.2019 včetně !!!Způsob přehlášení – převedení startovního čísla


Vlastník registrace vyplní online formulář, v němž uvede všechny potřebné údaje.

Pro souhlas se stornem přihlášky a převedením na jiného běžce vyplňte následující formulář

>>> PŘEREGISTRACE BĚŽCE <<<


Osobě, která má zájem o startovní číslo, je pak na uvedený e-mail zaslána informace o převedení přihlášky a je vyzvána k úhradě administrativního poplatku 150,-Kč/EUR 6. Lhůta pro úhradu administrativního poplatku včetně případného doplatku na startovném je 3 dny. V případě neuhrazení je závodník stornován! Po jeho uhrazení je přehlášení úspěšně dokončeno a systém automaticky zařadí nového vlastníka přihlášky do seznamu přihlášených. Nový nabyvatel přihlášky si může přehlášení zkontrolovat v seznamu přihlášených do tří dnů od uhrazení administrativního poplatku.

 

Upozornění

 

Přehled startovného

do 31. května 2019 činí startovné 690,-Kč (EUR 28)
od 1. června 2019 činí startovné 790,-Kč (EUR 32)

 

Pokud by po převedení přehlášky nesplňoval nový nabyvatel přihlášky podmínku pro úhradu zvýhodněného startovného, je nový nabyvatel přihlášky povinen spolu s administrativním poplatkem 150,- Kč/EUR 6 uhradit rozdíl do plné výše aktuálního startovného. Výše aktuálního startovného je určena dle data převedení přihlášky (tj. zaslání e-mailu s žádostí o převedení přihlášky).

V souladu s pravidly závodu je uhrazené startovné konečné a nevratné.

 

Příklad:

Registrovaný závodník uhradil za startovné 690,-Kč.

- od 1.6.2019 doplatek 100,- Kč/EUR 4 (790,- Kč bez 690,- Kč). Hradí tedy 150,- Kč + 100,- Kč, celkem tedy 250,- Kč/EUR 10.

 

Hledání zájemce o přihlášku

Doporučujeme použít Facebook Vokolo priglu. Zejména v období těsně před závodem zde můžete buď nabízet svoji přihlášku či naopak nabízené přihlášky vyhledat.

 

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým ČSOB Vokolo priglu

 

TRIEXPERT Vokolo príglu 2017

 

Poznámka organizátorů:

Administrativní poplatek ve výši 150,-Kč byl stanoven, aby pokryl naše administrativní náklady s přeregistrací. Je nutné nejen v systému registrací ručně provést záměnu závodníků, kontrolovat bankovní účet s došlou platbou a vyznačovat platbu v systému, ale také často před závodem měnit startovní listinu a již vytištěná startovní čísla. Doplatek rozdílu mezi startovným byl bohužel zaveden kvůli tomu, že se objevovaly případy, že se lidé registrovali se zvýhodněným startovným a těsně před závodem prodávali své startovné za běžnou předzávodní cenu...