česky anglicky
Závod jednotlivců › Přeregistrace závodníka

Přehlášení závodníka

 

I v letošním ročníku bude možné v případě potřeby přehlásit účastníka závodu. To znamená, že každý řádně registrovaný závodník, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci (finančně se vypořádají mezi sebou), a to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administrativním poplatkem ve výši 150,- Kč/EUR 6.

 

POZOR !!!

PŘEREGISTRACE BUDE ZASTAVENA V PONDĚLÍ 8.10.2018 V 18:00 !!!Způsob přehlášení – převedení startovního čísla


Vlastník registrace vyplní online formulář, v němž uvede všechny potřebné údaje.

Pro souhlas se stornem přihlášky a převedením na jiného běžce vyplňte následující formulář

>>> PŘEREGISTRACE BĚŽCE <<<


Osobě, která má zájem o startovní číslo, je pak na uvedený e-mail zaslána informace o převedení přihlášky a je vyzvána k úhradě administrativního poplatku 150,-Kč/EUR 6. Lhůta pro úhradu administrativního poplatku včetně případného doplatku na startovném je 3 dny. V případě neuhrazení je závodník stornován! Po jeho uhrazení je přehlášení úspěšně dokončeno a systém automaticky zařadí nového vlastníka přihlášky do seznamu přihlášených. Nový nabyvatel přihlášky si může přehlášení zkontrolovat v seznamu přihlášených do tří dnů od uhrazení administrativního poplatku.

 

Upozornění

Dle propozic závodu a pravidel závodu je poplatek startovného určen dle toho, zda je zájemce o registraci členem "Zákaznického klubu TRIEXPERT".

 

Přehled startovného

do 31. května 2018 činí startovné 590,-Kč (EUR 24)
- pro členy "Zákaznického klubu TRIEXPERT" 490,-Kč (EUR 20)

od 1. června 2018 do 5. října 2018 činí startovné 690,-Kč (EUR 28)
- pro členy "Zákaznického klubu TRIEXPERT" 490,-Kč (EUR 20)

 

Pokud by po převedení přehlášky nesplňoval nový nabyvatel přihlášky podmínku pro úhradu zvýhodněného startovného, je nový nabyvatel přihlášky povinen spolu s administrativním poplatkem 150,- Kč/EUR 6 uhradit rozdíl do plné výše aktuálního startovného. Výše aktuálního startovného je určena dle data převedení přihlášky (t.j. zaslání e-mailu s žádostí o převedení přihlášky).

V opačném případě skutečnost, že by po převedení přehlášky splňoval nový nabyvatel přihlášky podmínku pro úhradu zvýhodněného startovného, nemá vliv na již uhrazené startovné. V souladu s pravidly závodu je uhrazené startovné konečné a nevratné.

Příklad:

1) Registrovaný závodník je členem "Zákaznického klubu Triexpert" a uhradil za startovné 490,-Kč.

Svoji přihlášku převádí na nečlena "Zákaznického klubu Triexpert". Nově přihlašovaný za přeregistraci uhradí administrativní poplatek 150,-Kč/EUR 6 a doplatek do plné výše aktuálního startovného.

- od 1.6.2018 doplatek 200,- Kč/EUR 8 (690,- Kč bez 490,- Kč). Hradí tedy 150,- Kč + 200,- Kč, celkem tedy 350,- Kč/EUR 14.


2) Registrovaný závodník není členem "Zákaznického klubu Triexpert" a uhradil za startovné 590,-Kč.

- od 1.6.2018 doplatek 100,- Kč/EUR 4 (690,- Kč bez 590,- Kč). Hradí tedy 150,- Kč + 100,- Kč, celkem tedy 250,- Kč/EUR 10.

 

Hledání zájemce o přihlášku

Doporučujeme použít facebook Vokolo priglu. Zejména v období těsně před závodem zde můžete buď nabízet svoji přihlášku či naopak nabízené přihlášky vyhledat.

 

TRIEXPERT Vokolo príglu 2017

 

Poznámka organizátorů:

Administrativní poplatek ve výši 150,-Kč byl stanoven, aby pokryl naše administrativní náklady s přeregistrací. Je nutné nejen v systému registrací ručně provést záměnu závodníků, kontrolovat bankovní účet s došlou platbou a vyznačovat platbu v systému, ale také často před závodem měnit startovní listinu a již vytištěná startovní čísla. Doplatek rozdílu mezi startovným běžným a zvýhodněným startovným členům TRIEXPERT klubu byl bohužel zaveden kvůli tomu, že se objevovaly případy, že se lidé registrovali se zvýhodněným startovným a těsně před závodem prodávali své startovné za běžnou předzávodní cenu...