česky anglicky
Závod týmů › Propozice závodu

Propozice závodu týmů běhu kolem Brněnské přehrady

PROPOZICE ZÁVODU TÝMŮ

ČSOB Vokolo priglu 2018

Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro všechny výkonnostní a věkové skupiny

KDY: v sobotu 13.10.2018. START hlavního závodu: v 10.45 hod (pro týmy bude vyhrazen vlastní startovní koridor)
KDE: Brněnská přehrada (bude upřesněno)
TRAŤ:

délka 14,1 km, vede okolo Brněnské přehrady, trať je mírně zvlněná, hlavně po asfaltu (85%),
kamenitý povrch (15%)

trať bude značena po každém kilometru, běží se po směru hodinových ručiček

Profil tratě zde

Mapa tratě zde

 

TÝM:

Závodu týmů se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenné týmy.

Týmy mohou být mužské, ženské i smíšené. Závodí se pouze v jedné kategorii týmů bez rozdílu věku a výkonnosti.

Podmínkou hodnocení týmu v konečném pořadí je, aby všichni jeho členové doběhli v rozmezí 30 vteřin. Jde tedy o Dumasovo krédo: "Jeden za všechny, všichni za jednoho." Tým je v konečné výsledkové listině týmu hodnocen dle času, který dosáhl nejpomalejší člen týmu.

Jednotliví členové týmu budou klasifikováni dle svých dosažených časů i v individuální výsledkové listině.

Byli bychom rádi, kdyby členové týmů běželi ve stejných dresech. Určitě to napomůže týmovému duchu a atmosféře závodu...

PROGRAM:

Doprovodný program pro dospělé i pro děti

Sportovní EXPO partnerů

(bude blíže upřesněn)

 

STARTOVNÉ:

od 1. června 2018 do 5. října 2018 činí startovné 2.760,-Kč (EUR 111)

V ceně startovného:

  • účastnické tričko s výběrem velikosti (platí pro přihlášené týmy do 30.9.2018),
  • pamětní medaile,
  • startovní číslo se jménem a názvem týmu (platí pro přihlášené týmy do 30.9.2018),
  • občerstvení na trati a ihned po závodě,
  • teplé jídlo a nápoj po závodě,
  • zázemí závodu (převlékárny, úschovna tašek, jídelna, mobilní toalety atd.)
  • elektronické měření čipem umístěném ve startovním čísle
  • on-line zobrazení celkových výsledků
  • sms po závodě s výsledným dosaženým časem

 

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ

Při letošním ročníku je stanoven limit 50 týmů. A to z důvodu omezeného prostoru ve vymezeném startovním koridoru.

Registrace na závod ČSOB Vokolo priglu 2018 byla dne 23.8.2018 ukončena z důvodu naplnění jeho kapacity.

 

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:

Registrace není možná v den závodu.

 

PREZENCE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

dne 12.10.2018

mezi 14.00 – 18.30 (Hotel Rakovec)

dne 13.10.2018 mezi 8.30 – 9.30 (areál Lodních sportů Brno)

Vzhledem k počtu startujících, žádáme závodníky, aby si vyzvedávali svá čísla již v pátek 12.10.2018. Sobotní termín je určen výhradně pro přespolní závodníky ze vzdálenějších koutů republiky, kteří nevyužili možnost ubytování z pátku na sobotu v Brně.

Startovní číslo není nutné si vyzvednout osobně. Kterýkoliv člen týmu může vyzvednout startovní balíčky pro celý tým.

Můžete také pro své kamarády či známé vyzvednout celý startovní balíček. Potřebujete znát jméno a příjmení, datum narození nebo variabilní symbol, pod kterým byl daný účastník registrován (údaj najdete na potvrzujícím emailu o přihlášení, dle VS jste hradili platbu startovného) a startovní číslo (startovní listina bude od čtvrtka 11.10.2018 odpoledne vyvěšena na webu www.vokolopriglu.cz).

Pokud variabilní symbol nemůžete dohledat nebo Vám nebyl přidělen (registrovali jste se prostřednictvím dárkového poukazu), napište si o něj prosím paní Lence Bertové na email lenka.bertova@vokolopriglu.cz.

POZOR! Prosíme ve vlastním zájmu se dostavte na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemůžeme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezence zřetel a nebude Vám umožněn start

 

ÚČAST NA ZÁVODĚ TÝMŮ

Účastnit se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15ti let. Individulání výjimky (tzn. účastníci mladší 15ti let) může povolit ředitel závodu. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18ti let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující stáří závodníka v den konání závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení buď osobně zanést do brněnské prodejny TRIEXPERT na Milady Horákové 20 či zaslat emailem na lenka.bertova@vokolopriglu.cz. Rovněž je nutné zanechat si kopii a tu případně předložit ke kontrole na vyžádání při prezenci na závod (vyzvedávání čísel).

 

UPLATŇOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ - VOUCHERŮ

Dárkový poukaz může být uplatněn pouze při registraci do pondělí 8.10.2018.
Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru. Nelze nárokovat vůči pořadateli provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace.

POZOR!!! Pořadatel má právo registraci předčasně ukončit z důvodu naplnění kapacity závodu.


PŘEHLÁŠENÍ ČLENA TÝMU

Každý řádně registrovaný člen týmu, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci. A to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administračním poplatkem ve výši 150,- Kč. Blíže zde.

S ohledem na manuální proces přeregistrace trvá přeregistrace minimálně tři pracovní dny. Buďte prosím trpěliví, makáme :).

POZOR !!!

Možnost přeregistrací bude uzavřena v pondělí 24.9.2018 včetně.

Více informací zde.

 

CENY

První tři týmy obdrží věcné ceny.

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Proběhne po doběhu posledního závodníka (časový harmonogram bude upřesněn před závodem).

 

OBČERSTVENÍ

Na trati závodu bude možné zotavení a regenerace na dvou občerstvovacích stanicích. Třetí občerstvovací stanice bude umístěna ihned po doběhu v prostoru cíle. V zázemí závodu pak závodníci obdrží nápoj (na kupón, který dostali ve startovní tašce) a teplé jídlo.

 

MĚŘENÍ

Měření bude probíhat čipovou technologií umístěnou ve startovním čísle. Každý člen týmu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Každý člen týmu je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci (členové týmu) také zařazeni do celkové výsledkové listiny (Členové týmu budou klasifikováni i v individuální výsledkové listině).

Všichni členové týmu musí doběhnout v rozmezí 30 vteřin (čas prvního člena týmu v cíli a čas posledního člena týmu v cíli). Konečné pořadí jednotlivých týmů ve výsledkové listině týmů je dáno výsledným časem posledního člena týmu.

 

ZÁCHRANÁ SLUŽBA

První pomoc bude zajišťovat nejen v prostoru startu a cíle, ale i na určených místech tratě, Zdravotnická záchranná služba.

 

ČASOVÝ LIMIT

Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit dvě a půl hodiny.

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Zahrnuje převlékárny (odděleně muži a ženy), stanové přístřešky, mobilní toalety, úschovnu cenných věcí, prezenci závodníků s vydáváním startovních tašek, občerstvení, atrakce pro děti i dospělé, reklamní stánky partnerů.

 

ORANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel závodu: Petr Božek

Zástupce ředitele: Jan Huppert

Registrace, ubytování: Lenka Bertová

Blíže v sekci kontakty.

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ a PARKOVÁNÍ

Veškerá motorová vozidla budou odkláněna na parkovací stání především v prostoru Přístaviště.

Bližší a podrobnější dopravní informace budou s předstihem zveřejněny.

 

UBYTOVÁNÍ

Závodníci a jejich doprovod mohou využít kvalitní ubytování za zvýhodněné ceny v Hotelu Rakovec, který se nachází u Brněnské přehrady přímo nad startem závodu.