česky anglicky
Závod týmů › Propozice závodu

Propozice závodu týmů běhu kolem Brněnské přehrady

PROPOZICE ZÁVODU TÝMŮ

ČSOB Vokolo priglu 2018

Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro všechny výkonnostní a věkové skupiny

KDY: v sobotu 13.10.2018. START hlavního závodu: v 10.52 hod (pro týmy bude vyhrazen vlastní startovní koridor)
KDE: Brněnská přehrada (bude upřesněno)
TRAŤ:

délka 14,1 km, vede okolo Brněnské přehrady, trať je mírně zvlněná, hlavně po asfaltu (85%),
kamenitý povrch (15%)

trať bude značena po každém kilometru, běží se po směru hodinových ručiček

Profil tratě zde

Mapa tratě zde

 

TÝM:

Závodu týmů se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenné týmy.

Týmy mohou být mužské, ženské i smíšené. Závodí se pouze v jedné katagorii týmů bez rozdílu věku a výkonnosti.

Podmínkou hodnocení týmu v konečném pořadí je, aby všichni jeho členové doběhli v rozmezí 30 vteřin. Jde tedy o Dumasovo krédo: "Jeden za všechny, všichni za jednoho." Tým je v konečné výsledkové listině týmu hodnocen dle času, který dosáhl nejpomalejší člen týmu.

Jednotliví členové týmu budou klasifikováni dle svých dosažených časů i v individuální výsledkové listině.

Byli bychom rádi, kdyby členové týmů běželi ve stejných dresech. Určitě to napomůže týmovému duchu a atmosféře závodu...

PROGRAM:

Doprovodný program pro dospělé i pro děti

Sportovní EXPO partnerů

(bude blíže upřesněn)

 

STARTOVNÉ:

od 1. června 2018 do 5. října 2018 činí startovné 2.760,-Kč (EUR 111)

V ceně startovného:

  • účastnické tričko s výběrem velikosti (platí pro přihlášené týmy do 30.9.2018),
  • pamětní medaile,
  • startovní číslo se jménem a názvem týmu (platí pro přihlášené týmy do 30.9.2018),
  • občerstvení na trati a ihned po závodě,
  • teplé jídlo a nápoj po závodě,
  • zázemí závodu (převlékárny, úschovna tašek, jídelna, mobilní toalety atd.)
  • elektronické měření čipem umístěném ve startovním čísle
  • on-line zobrazení celkových výsledků
  • sms po závodě s výsledným dosaženým časem

 

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ

Při letošním ročníku je stanoven limit 50 týmů. A to z důvodu omezeného prostoru ve vymezeném startovním koridoru.

 

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:

POZOR!!! S ohledem na omezený počet týmů mohou být níže uvedené termíny hlavním pořadatelem změněny.

Registraci týmu provádí tzv. kapitán týmu, který registruje tým a všechny jeho členy. Pro úspěšnou registraci musí znát název týmu a čas nejpomalejšího člena týmu na 10 km a identifikační údaje členů týmu:

- povinné: jméno, příjmení, datum narození, adresa, velikost trička
- nepovinné: telefonní čísla 

1) Registrace je možná on-line vyplněním formuláře a následnou platbou na bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem, který bude kapitánovi týmu zaslán elekronickou poštou.

Je možné se registrovat on-line a uhradit startovné v hotovosti v brněnské prodejně TRIEXPERTU na ulici Milady Horákové 20. Registrace bude ukončena 30.9.2018, příp. dříve z důvodu naplnění kapacity závodu.

 

2) Registrace je možná v brněnské prodejně TRIEXPERT na ulici Milady Horákové 20 s okamžitou úhradou startovného v hotovosti. Registrace bude ukončena 30.9.2018, příp. dříve z důvodu naplnění kapacity závodu.

 

Registrace není možná v den závodu.

Hromadné registrace týmů či firem lze domluvit na e-mailu lenka.bertova@vokolopriglu.cz.

 

PREZENCE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

dne 12.10.2018

mezi 14.00 – 19.00 (místo bude upřesněno)

dne 13.10.2018 mezi 8.30 – 9.30 (místo bude upřesněno)

Vzhledem k počtu startujících, žádáme závodníky, aby si vyzvedávali svá čísla již v pátek 12.10.2018. Sobotní termín je určen výhradně pro přespolní závodníky ze vzdálenějších koutů republiky, kteří nevyužili možnost ubytování z pátku na sobotu v Brně.

Startovní číslo není nutné si vyzvednout osobně. Kterýkoliv člen týmu může vyzvednout startovní balíčky pro celý tým.

Můžete také pro své kamarády či známé vyzvednout celý startovní balíček. Potřebujete znát jméno a příjmení, datum narození, variabilní symbol, pod kterým byl daný účastník registrován (údaj najdete na potvrzujícím emailu o přihlášení) a startovní číslo (startovní listina bude od čtvrtka 11.10.2018 odpoledne vyvěšena na webu www.vokolopriglu.cz).

POZOR! Prosíme ve vlastním zájmu se dostavte na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemůžeme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezence zřetel a nebude Vám umožněn start

 

ÚČAST NA ZÁVODĚ TÝMŮ

Účastnit se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15ti let. Individulání výjimky (tzn. účastníci mladší 15ti let) může povolit ředitel závodu. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18ti let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující stáří závodníka v den konání závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení buď osobně zanést do brněnské prodejny TRIEXPERT na Milady Horákové 20 či zaslat emailem na lenka.bertova@vokolopriglu.cz. Rovněž je nutné zanechat si kopii a tu případně předložit ke kontrole na vyžádání při prezenci na závod (vyzvedávání čísel).

 

UPLATŇOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ - VOUCHERŮ

Dárkový poukaz může být uplatněn pouze při registraci do konce stanoveného termínu registrace na závod.
Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru. Nelze nárokovat vůči pořadateli provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace.

POZOR!!! Pořadatel má právo registraci předčasně ukončit z důvodu naplnění kapacity závodu.


PŘEHLÁŠENÍ ČLENA TÝMU

Každý řádně registrovaný člen týmu, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci. A to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administračním poplatkem ve výši 150,- Kč. Blíže zde.

 

CENY

První tři týmy obdrží věcné ceny.

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Proběhne po doběhu posledního závodníka (časový harmonogram bude upřesněn před závodem).

 

OBČERSTVENÍ

Na trati závodu bude možné zotavení a regenerace na dvou občerstvovacích stanicích. Třetí občerstvovací stanice bude umístěna ihned po doběhu v prostoru cíle. V zázemí závodu pak závodníci obdrží nápoj (na kupón, který dostali ve startovní tašce) a teplé jídlo.

 

MĚŘENÍ

Měření bude probíhat čipovou technologií umístěnou ve startovním čísle. Každý člen týmu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Každý člen týmu je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci (členové týmu) také zařazeni do celkové výsledkové listiny (Členové týmu budou klasifikováni i v individuální výsledkové listině).

Všichni členové týmu musí doběhnout v rozmezí 30 vteřin (čas prvního člena týmu v cíli a čas posledního člena týmu v cíli). Konečné pořadí jednotlivých týmů ve výsledkové listině týmů je dáno výsledným časem posledního člena týmu.

 

ZÁCHRANÁ SLUŽBA

První pomoc bude zajišťovat nejen v prostoru startu a cíle, ale i na určených místech tratě, Zdravotnická záchranná služba.

 

ČASOVÝ LIMIT

Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit dvě a půl hodiny.

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Zahrnuje převlékárny (odděleně muži a ženy), stanové přístřešky, mobilní toalety, úschovnu cenných věcí, prezenci závodníků s vydáváním startovních tašek, občerstvení, atrakce pro děti i dospělé, reklamní stánky partnerů.

 

ORANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel závodu: Petr Božek

Zástupce ředitele: Jan Huppert

Blíže v sekci kontakty.

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ a PARKOVÁNÍ

Veškerá motorová vozidla budou odkláněna na parkovací stání především v prostoru Přístaviště.

Bližší a podrobnější dopravní informace budou s předstihem zveřejněny.

 

UBYTOVÁNÍ

Bude upřesněno.