česky anglicky
Partneři › Záštita

Záštita nad závodem

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a městské části Brno-Bystrc.

Brno Jihomoravský kraj
pod záštitou Ing. Petra Vokřála,
primátora Statutárního města Brna
pod záštitou Mgr. Ing. Taťány Malé,
náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje

 

Ing. Petr Vokřál Ing. Mgr. Taťána Malá
Ing. Petr Vokřál Mgr. Ing. Taťána Malá

 

Bystrc
pod záštitou JUDr. Tomáše Kratochvíla
starosty městské části Brno-Bystrc

 

 JUDr. Tomáš Kratochvíl
JUDr. Tomáš Kratochvíl