česky anglicky

Propozice závodu týmů běhu kolem Brněnské přehrady.

PROPOZICE ZÁVODU TÝMŮ

"TRIEXPERT Vokolo príglu 2015"

Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro všechny výkonnostní a věkové skupiny

KDY: v sobotu 10.10.2015. START hlavního závodu: v 11.00hod. (pro týmy bude vyhrazen vlastní startovní koridor)
KDE: Loděnice TJ Lodní sporty Brno na Rakovci
( Brněnská přehrada - Rakovecká 30 )
TRAŤ:

délka 14,1km, vede vokolo Brněnské přehrady, trať je mírně zvlněná, hlavně po asfaltu (85%),
kamenitý povrch (15%)

trať bude značena po každém kilometru, běží se po směru hodinových ručiček

Profil tratě zde

Mapa tratě zde

 

TÝM:

Závodu týmů se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenné týmy.

Týmy mohou být mužské, ženské i smíšené. Závodí se pouze v jedné katagorii týmů bez rozdílu věku a výkonnosti.

Podmínkou hodnocení týmu v konečném pořadí je, aby všichni jeho členové doběhli v rozmezí 30 vteřin. Jde tedy o Dumasovo krédo: "Jeden za všechny, všichni za jednoho." Tým je v konečné výsledkové listině týmu hodnocen dle času, který dosáhl nejpomalejší člen týmu.

Jednotliví členové týmu budou klasifikováni dle svých dosažených časů i v individuální výsledkové listině.

Byly bychom rádi, kdyby členové týmů běželi ve stejných dresech. Určitě to napomůže týmovému duchu a atmosféře závodu...

PROGRAM:

bude blíže upřesněn

 

STARTOVNÉ:

do 31.května 2015 činí startovné 2.200,-Kč (EUR 82)
- pokud alespoň dva členové týmu jsou členy "Zákaznického klubu TRIEXPERT" 1.800,-Kč (EUR 67)

od 1. června 2015 do 1.října 2015 činí startovné 2.500,-Kč (EUR 93)
- pokud alespoň dva členové týmu jsou členy "Zákaznického klubu TRIEXPERT" 1.800,-Kč (EUR 67)

 

V ceně startovného:

  • účastnické tričko s výběrem velikosti (platí pro přihlášené týmy do 1.10. 2015),
  • pamětní medaile,
  • startovní číslo se jménem a názvem týmu (platí pro přihlášené týmy do 1.10.2015),
  • občerstvení na trati a ihned po závodě, občerstvení po závodě (hlavní jídlo a nápoj),
  • zázemí se servisem v areálu TJ Lodní sporty Brno (převlékárny, úschovna tašek, jídelna, mobilní toalety atd.)
  • hodnotný slevový kupón do prodejen TRIEXPERT
  • elektronické měření čipem umístěném ve startovním čísle
  • on-line zobrazení celkových výsledků
  • sms po závodě s výsledným dosaženým časem

 

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ

Při letošním ročníku je stanoven limit 50 týmů. A to z důvodu omezeného prostoru ve vymezeném startovním koridoru.

 

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:

POZOR!!! S ohledem na omezený počet týmů mohou být níže uvedené termíny hlavním pořadatelem změněny.

Registraci týmu provádí tzv. kapitán týmu, který registruje tým a všechny jeho členy. Pro úspěšnou registraci musí znát název týmu a čas nejpomalejšího člena týmu na 10km a identifikační údaje členů týmu:

- povinné: jméno, příjmení, datum narození, adresa, velikost trička
- nepovinné: telefonní čísla a čísla zákaznických karet Triexpert členů týmu

1) Registrace je možná on-line vyplněním formuláře a následnou platbou na bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem, který bude kapitánovi týmu zaslán elekronickou poštou.

Je možné se registrovat on-line a uhradit startovné v hotovosti v brněnské prodejně TRIEXPERTU na ulici Milady Horákové 20.

Registrace on-line končí ve čtvrtek 1.10.2015 v 23:59,59.

2) Registrace je možná v brněnské prodejně TRIEXPERTU na ulici Milady Horákové 20 s okamžitou úhradou startovného v hotovosti.

Registrace v brněnské prodejně TRIEXPERTU končí ve čtvrtek 1.10.2015 v 18.00hod.

Registrace není možná v den závodu.

 

PREZENTACE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

dne 7.10.2016

mezi 14.00 – 20.00 v Loděnici TJ Lodní sporty Brno

dne 8.10.2016 mezi 8.30 – 9.30 v Loděnici TJ Lodní sporty Brno

Vzhledem k počtu startujících, žádáme závodníky, aby si vyzvedávali svá čísla již v pátek 9.10.2015. Sobotní termín je určen výhradně pro přespolní závodníky ze vzdálenějších koutů republiky, kteří nevyužili možnost ubytování z pátku na sobotu v Brně.

Startovné číslo není nutné si vyzvednout osobně. Kterýkoliv člen týmu může vyzvednout startovní balíčky pro celý tým.

Můžete také pro své kamarády či známé vyzvednout celý startovní balíček. Potřebujete znát jméno a příjmení, datum narození, variabilní symbol, pod kterým byl daný účastník registrován (údaj najdete na potvrzujícím emailu o přihlášení) a startovní číslo (startovní listina bude od čtvrtka 8.10.2015 odpoledne vyvěšena na webu www.vokolopriglu.cz).

POZOR! Prosíme ve vlastním zájmu se dostavte na prezentaci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemůžeme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezentace zřetel a nebude Vám umožněn start

 

ÚČAST NA ZÁVODĚ TÝMŮ

Účastnit se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15ti let. Individulání výjimky (tzn. účastníci mladší 15ti let) může povolit ředitel závodu. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18ti let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující stáří závodníka v den konání závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení buď osobně zanést do brněnské prodejny TRIEXPERT na Milady Horákové 20 či zaslat emailem na jan.huppert@vokolopriglu.cz. Rovněž je nutné zanechat si kopii a tu předložit při prezentaci na závod (vyzvedávání čísel).


PŘEHLÁŠENÍ ČLENA TÝMU

Každý řádně registrovaný člen týmu, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci.  A to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administračním poplatkem ve výši 150,- Kč. Blíže zde.

CENY

První tři týmy obdrží věcné ceny

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

proběhne po doběhu posledního závodníka (časový harmonogram bude upřesněn před závodem)

 

OBČERSTVENÍ

Na trati závodu bude možné zotavení a regenerace na dvou občerstvovacích stanicích. Třetí občerstvovací stanice bude umístěna ihned po doběhu v prostoru cíle. V zázemí závodu pak závodníci obdrží na kupóny, které dostali ve startovní tašce, hlavní jídlo a nápoj.

 

MĚŘENÍ

Měření bude probíhat čipovou technologií umístěnou ve startovním čísle. Každý člen týmu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Každý člen týmu je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci (členové týmu) také zařazeni do celkové výsledkové listiny (Členové týmu budou klasifikováni i v individuální výsledkové listině).

Všichni členové týmu musí doběhnout v rozmezí 30 vteřin (čas prvního člena týmu v cíli a čas posledního člena týmu v cíli). Konečné pořadí jednotlivých týmů ve výsledkové listině týmů je dáno výsledným časem posledního člena týmu.

 

ZÁCHRANÁ SLUŽBA

První pomoc bude zajišťovat nejen v prostoru startu a cíle, ale i na určených místech tratě, Zdravotnická záchranná služba.

 

ČASOVÝ LIMIT

Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit dvě a půl hodiny.

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Je připraveno v loděnici TJ Lodní sporty Brno.

Zahrnuje převlékárny (odděleně muži a ženy), stanové přístřešky, mobilní toalety, úschovnu cenných věcí, prezentaci závodníků s vydáváním startovních tašek, občerstvení, atrakce pro děti i dospělé, reklamní stánky partnerů.

 

ORANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel závodu Petr Božek

Zástupce ředitele Jan Huppert, Jan Lepier, Marcel Trnka

Blíže v sekci kontakty.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ a PARKOVÁNÍ

Veškerá motorová vozidla budou odkláněna na parkovací stání především v prostoru Přístaviště. Odtud vede cesta pro pěší kolem Brněnské přehrady k areálu loděnice TJ Lodní sporty Brno a trvá cca deset až patnáct minut.

Závodníci mohou rovněž využít dopravu parníkem z Přístaviště po hladině Brněnské řehrady na Kozí Horku (jedna zastávka). Cesta trvá 6 minut.

Bližší a podrobnější dopravní informace budou s předstihem zveřejněny.

 

UBYTOVÁNÍ

Zajišťujeme ubytování, podrobnosti budou upřesněny.