• TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme
  • TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme

V sobotu 10. 10. 2020 se závod neuskuteční

Z důvodu zákazu hromadných sportovních akcí pro amatérské sportovce se "ČSOB Vokolo priglu 2020" neuskuteční v plánovaném termínu v sobotu 10.10.2020.

S ohledem na to, že ministr zdravotnictví Prymula na konci příštího týdne představí další opatření a snad i dlouhodobý záměr restriktivních opatření, přijmeme rozhodnutí o budoucnosti 11. ročníku "Běhu kolem Brněnského móře" až po detailním vyhodnocení dopadů nových plánovaných omezení na organizaci a realizaci našeho závodu.

Dokud máme i malou naději, že bychom mohli pro Vás závod uspořádat v pozdějším termínu, tak se nevzdáváme ...

Sobota 10. 10. 2020

Ačkoli máme vše nachystáno pro realizaci 11. ročníku "ČSOB Vokolo priglu 2020" na plánovaný termín závodu, nemůžeme ho pro Vás realizovat. Aktuální nouzový stav a omezení v něm stanovená, nám to znemožňují. Na věc máme svůj soukromý názor, nicméně aktuální zákaz hromadných akcí nad 20 lidí plně respektujeme.

ČSOB Vokolo priglu 2018

Nereálné náhradní varianty

Ve čtvrtek 1. 10. 2020 jsme v rychlé reakci na vyhlášená omezení zveřejnili tři varianty možné realizace závodu. Bohužel s časovým odstupem a po detailnější diskuzi s partnery, samosprávnými orgány a hygienickou stanicí musíme konstatovat, že žádná z nich není reálná.

Varianta I. - start ve vlnách po 15 běžcích celý závodní víkend

Bylo by to organizačně velmi náročné a prakticky by se jednalo jen o obcházení zákazu hromadných akcí. Jako organizátoři bychom nebyli schopni zabezpečit limit 20 shromážděných osob na jednom místě. Navíc cítíme, že za nouzového stavu není vhodné takový typ akce pořádat.

Varianta II. - běh celý týden od čtvrtka do středy (8. -14. 10.) s časomírou

Obdobně platí stejný závěr jako pro variantu I. Navíc zde není na tuto variantu prakticky žádná kladná odezva ze strany Vás běžců. Jsou zde velká úskalí s technickým řešením při rozdělování běžců do skupin a do dnů.

Varianta III. - zrušení závodu a nový termín na jaře 2021

Tvrdě jsme narazili na ekonomické souvislosti tohoto řešení. Finanční prostředky získané v rámci dotačního plnění Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje pro rok 2020 není bohužel možné převádět na další kalendářní rok. Jinými slovy, pokud závod neuskutečníme v roce 2020, veškeré již poskytnuté dotační prostředky musíme vrátit. Bez ohledu na to, že jsme již část těchto prostředků investovali a utratili na uznatelné výdaje.

Za situace, kdy je řada městských a krajských firem ve finančních problémech, určitě nemůžeme čekat, že nás citované samosprávné orgány v příštím roce finančně podpoří na náklady dvou běžeckých závodů "Vokolo priglu". Spíše je reálné, že každoroční nenárokové plnění bude v příštím roce i na jeden závod menší, než v letech minulých ...

Obdobně je tomu u důležitých partnerů, kteří nemají zájem o propagaci na dvou běžeckých závodech v jednom roce. Sami spíše už nyní hledají cesty, jak na marketingových aktivitách do budoucna šetřit.

Kdy a jak proběhne 11. ročník?

Prosíme o trpělivost. Ministr zdravotnictví pan Prymula avizoval, že v pátek 9. 10. 2020 veřejnosti představí nová opatření a dlouhodobou koncepci zvládnutí epidemiologické situace. Do tohoto data počkáme. Informace si pečlivě vyhodnotíme a zkonzultujeme s partnery, samosprávnými orgány, dodavateli, hygienickou stanicí a dalšími. Následně se s konečnou platností rozhodneme, jak se k pořádání závodu postavíme. Zda závod přeložíme na rok 2021 či zda se pokusíme běh zrealizovat letos v náhradním termínu (přelom či druhá polovina listopadu 2020).

Vokolo priglu 2016

Pod pokličkou

Nyní už je jasné, že určitě nějaká zásadní omezení budou i po skončení nouzového stavu 5. 11. 2020. Prakticky jsme nyní a budeme i později mezi dvěma mlýnskými kameny, které jdou proto sobě...

Sportovní zážitek

Lidé se účastní našeho závodu, protože mají rádi tu atmosféru - pohodové zázemí na břehu Brněnské přehrady, řazení na start do startovních koridorů, startování ve velkých vlnách za zvuku písničky z ROCKYHO, komentář moderátora, povzbuzování diváků, úsměvy dobrovolníků, mikropříběhy běžeckých soubojů na trati, společné vydýchání v cíli u občerstvovací stanice s čajem a koláčky, jídlo po závodě, klábosení s kamarády a soupeři, slavnostní vyhlašování a bohatá tombola ...

To Vám prostě letos nemůžeme v plné parádě dát. Reálně jsme schopni tento zážitek modifikovat jen do oběhnutí Brněnské přehrady na zabezpečené trati s občerstvením a změřením výsledného času...

Ekonomické přežití spolku

Pokud však letos závod neuspořádáme v nějaké modifikované podobě (např. víkendová akce se startem v menších skupinách), je ohrožena existence naší neziskové organizace, která závod pořádá. Jinými slovy ekonomicky nezvládneme během dvou let (2020, 2021) uspořádat jen jeden běh kolem Brněnské přehrady (2021).

Zjednodušeně řečeno příjem z jednoho závodu Vokolo priglu (startovné, plnění partnerů, dotace) nepokryje naše náklady na dva roky (mzdy, nájmy, již vynaložené náklady na propagaci a realizaci v roce 2020, náklady na propagaci a realizaci v roce 2021).

Ve finále se rozhodneme pro variantu, která bude z hlediska nás organizátorů finančně únosná a z pohledu běžců ještě smysluplná pro účast v závodě.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Za Tým ČSOB Vokolo priglu

Petr Božek, ředitel závodu

Upozornění

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v roce 2020 se XI. ročník závodu Vokolo priglu přesunul na rok 2021.

Všem registrovaným v roce 2020 převádíme startovné na letošní rok.

Bližší informace o termínu závodu, způsobu přihlášení na závod vám přineseme na jaře 2021.

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

další aktuality

Partneři

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc.

Kontakty

Ředitel závodu

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Propagace

Lucie Šlechtická
mobil: 604 898 935

Elitní závodníci

Tomáš Kalina
mobil: 775 082 588

Koordinátor závodu

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Zázemí závodu

Ondřej Zikmund
mobil: 605 457 715

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2021 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení