• TERMÍN ZÁVODU
  • 06 & 10 / 2021
  • TERMÍN ZÁVODU
  • 06 & 10 / 2021

Vokolo priglu v roce 2020, 2021 a ….

Vážení běžci,

po delší odmlce se Vám ozýváme s aktuálními informacemi ohledně našeho běžeckého závodu kolem Brněnské přehrady „Vokolo priglu“. Stručně se ohlédneme za rokem minulým, zhodnotíme aktuální situaci a naše možnosti. A zamyslíme se nad konáním Vokolo priglu v letošním roce.

Chtěli bychom Vám přiblížit naši současnou situaci, umožnit nahlédnout pod pokličku organizování velké běžecké akce v nelehké epidemiologické situaci. Vysvětlit naše záměry a potřeby.

Článek je dlouhý skoro jako náš závod :). Budeme moc rádi, když si ho přečtete, až do konce. A případně nám dáte i zpětnou vazbu. Děkujeme.

ROK 2020

Marný boj s kolotočem zákazů

Bohužel se nám přes naši velkou snahu nepodařilo v loňském roce uspořádat 11. ročník „ČSOB Vokolo priglu“ v řádném termínu. Týden před konáním závodu sevřela naši zemi restriktivní opatření, které „dusila“ sportovní aktivity až do dnešních dní, kdy teprve dochází k postupnému rozvolňování. Pevně jsme věřili, že zvládneme závod uspořádat v odloženém termínu v listopadu 2020, ale veškeré snahy a velké náklady byly zbytečné …

Pomoc od závodníků – startovné, dary, trička

Vážíme si pomoc od závodníků, kteří si koupili loni startovné, ačkoli byl startovní balíček oproti zvyklostem výrazně chudší. Významnou podporou byly poskytnuté dary a koupě účastnických triček. To vše společně s podporou některých partnerů, kteří nám zůstali věrni, nám pomohlo loňskou situaci zvládnout. Děkujeme Vám!

Co se nám nepovedlo

Národní sportovní agentura vypsala pomocné programy na podporu zrušených sportovních akcí. Bohužel na zrušené běžecké závody v druhé vlně pandemie se žádný z nich nevztahoval. Dotační prostředky z rozpočtu města Brna, jsme museli všechny vrátit … Ačkoli jsme část utratili na před závodní přípravy. Největší ztrátou je pak ukončení generálního partnerství ze strany dlouholetého partnera ČSOB a.s., která nás významně finančně podporovala.

Co se nám docela podvedlo

Jihomoravský kraj nám  umožnil rozhodnutím svého zastupitelstva prominutí části odvodu dotačních prostředků, které jsme v loňském roce utratili na před závodní přípravy, zpět do jejich rozpočtu. Ztrátu jsme tak snížili zhruba o polovinu, na 115.000,-Kč.

Máme téměř 1.900 přihlášených běžců a běžkyň z celé České republiky a ze zahraničí, kteří mají uhrazené startovné a právo startovat na 11. ročníku běhu kolem Brněnského móře.

Růst, zamyšlení a procitnutí

Při přemýšlení o desetiletém vývoji našeho závodu a aktuální situaci ve společnosti a ve sportovním prostředí k následujícím závěrům. Podařilo se nám vytvořit parádní běžecký závod, kam se běžci rádi vracejí. Vyprodaná kapacita i několik měsíců před startem závodů nám říká, že to děláme dobře.  Každý rok jsme chtěli přidat něco nového, připravit nový ročník zase o něco lépe.

Posuďte sami …

Dárkové poukazy, možnost přeregistrace, soutěž čtyřčlenných týmů, firemní startovní vlna, pamětní medaile, účastnické tričko, tři občerstvovací stanice, teplé jídlo a pití po závodě, RED BULL zdarma, startovní číslo se jménem s integrovaným měřícím čipem, dva mezičasy, modrý koberec při doběhu, foto závodníků, masáže nevidomými maséry, bohaté tombola, soutěž o nejlepšího českého a slovenského běžce s price money, dvanáct dekorovaných věkových kategorií, doprava v MHD v závodní den zdarma, zázemí na pláži na Kozí horce přímo na břehu Brněnské přehrady, doprava do zázemí parníkem, doprovodné expo partnerů, zajímavý doprovodný program a stánky s občerstvením, charitativní podtext akce – Oranžové kolo Nadace ČEZ, podpora Centra Anabell, VIP sportovní hosté apod.

Nádhera. Splnili jsme si sen a plně naplnili filosofii „Vše pro běžce“, s kterou jsme do toho s kamarády před jedenácti lety šli. Chtěli jsme si vytvořit závod, který se bude líbit hlavně nám. A věřili jsme, že se pak bude líbit i stejně naladěným sportovcům. A to se nám myslím povedlo. Ale …

Ta naše „běžecká F1“ také něco stojí …. Roční rozpočet akce se za ty roky vyšplhal na částku téměř 4 mil. Kč. Pořád jsme něco vylepšovali, až jsme se dostali do nekonečné spirály zvyšujících se nákladů a tomu odpovídajícímu hledání finančních zdrojů. Pandemie a její ekonomické dopady nám v plné nahotě ukázaly, že toto už není cesta. Nemusíme pořád jen něco vylepšovat a neustále růst. Běh je jen jeden …

TRIEXPERT CUP

S vypětím všech sil a našeho organizátorského umu se nám loni podařilo uskutečnit 24. ročník „Brněnského letního poháru – TRIEXPERT CUPU“. Tento náš druhý běžecký projekt, běžecký seriál 20 závodů v Brně a bratr našeho závodu Vokolo priglu se konal z části on-line formou a částečně v normální podobě.

ROK 2021

Rozpuštění týmu a zmrazení nákladů, převod TRIEXPERT CUPU

Ukončili jsme na začátku roku všechny pracovní poměry a dohody o provedení práce členů našeho organizačního týmu. Zmrazili jsme prozatím všechny přípravné práce na závod, abychom šetřili finanční prostředky. Aktuálně máme k dispozici pro realizaci závodu bezmála částku rovnající se vybranému startovnému v loňském roce.

TRIEXPERT CUP jsme převedli na jiného organizátora, neboť ho již neměl z našeho předchozího týmu kdo pořádat … Tento projekt však ve stejném duchu žije i nadále. A 2. června 2021 otevře svou 25 kapitolu …

Situace se opakuje

Stejně jako v loňském roce se zrušené jarní běžecké závody přesouvají na letní a podzimní termíny. V plánovaném termínu našeho závodu, tradičně druhou říjnovou sobotu, je přesunutý Pražský maraton. Zase hrozí, že přes léto budou hromadné sportovní akce omezované a na podzim se třeba nebudou moci konat vůbec. Děti půjdou v září do školy, v říjnu začne chřipkové období … Nejistota je značná. Po loňských zkušenostech se nám jeví jako obrovské riziko zase začít závody chystat, vynakládat energii, úsilí a hlavně finanční prostředky na projekt, který může být zase týden před konáním bez náhrady zrušen.

Očkování, pasy, testování – organizování hromadné sportovní akce

Věštění z křišťálové koule. Celé společnost stojí před otázkou, jak najít vzájemné pochopení a respekt mezi dvěma naprosto odlišnými skupinami lidí … Zastáncům očkování a odpůrcům očkování. Obě legitimní skupiny se musí vedle sebe a spolu naučit žít. Jak to bude vypadat v praxi? V sobotu poběží očkovaní a v neděli neočkovaní? Jak to bude s dobrovolníky, musí být všichni očkovaní s covid pasy? Budeme zkoumat, kdo má jakou vakcínu a zda je účinná na tu kterou mutaci corona viru?

Dlouhé měsíce nemohli chodit děti do škol, veřejnost se nemohla věnovat amatérskému sportu …. Základní potřeby lidí a celé společnosti byly omezeny. Stát zakazoval sportovní akce, ale nekompenzoval jejich organizátorům rovným přístupem ztráty. Je velmi pravděpodobné, že nějaké restrikce budou platit i letos na podzim, kdy plánujeme realizovat odložený 11. ročník běžeckého klání kolem Brněnské přehrady.

Co plánujeme letos

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti zvažujeme několik variant řešení, z nich nejpravděpodobnější je, že oficiální 11. ročník uskutečníme až v roce 2022. Startovné všem automaticky převedeme. Jelikož toto již však nebylo avizováno a předpokládáno v propozicích a pravidlech závodu, všem, kdo o to požádají, startovné v uhrazené výši vrátíme. A letos se budeme soustředit jen na udržení tradice a jména závodu. Připravíme pouze vícedenní on-line běh na reálné trati s dobrovolným startovným.

Překonej sám sebe – dva závody

Připravíme dva on-line závody na skutečné trati v červnu a v říjnu 2021. Poběží se na klasické trati Vokolo priglu (14,1km) kolem dokola Brněnské přehrady. Závod bude trvat více dní, aby nedocházelo ke shromažďování běžců. Každý se bude moci porovnat s ostatními běžci a hlavně sám se sebou.  Účastí v prvním závodě si stanoví závodník čas, který se za tři a půl měsíce může pokusit překonat…

Každý se na červnový závod přihlásí vytvořením svého osobního profilu on – line zdarma nebo uhradí dobrovolné startovné (na úhradu nákladů se značením trati a programátora). Změří si čas a tento sám nahraje v profilu do on-line do výsledků a doloží důkazem (záznam z chytrých hodinek či z telefonu nebo obyčejnou fotkou stopek). Dle výsledného času bude zařazen do výsledkové listiny.

Stejný proces absolvuje i v říjnu. Kromě zařazení v konečné výsledkové listině, bude mít ve svém osobním profilu srovnání svých dosažených časů. Zájemci samozřejmě mohou absolvovat jeden nebo oba závody dle svého uvážení a časových možností.

BUDOUCNOST

Intenzivně přemýšlíme, jakou podobu bude mít Vokolo priglu v dalších letech. Upřímně zatím nemáme vyhranění názor a letošní rok tak trochu využíváme také jako oddechový čas … Zastavit se, přemýšlet a rozhodnout se, jak dále …

Vstup nových partnerů, případně investora

Ztrátou generálního partnera byl výrazně zasažen náš rozpočet na straně příjmů. Pokud budeme chtít udržet stávající kvalitu závodu, musíme bezpodmínečně najít nového silného partnera. Zvažujeme i vstup nějakého investora, který by byl sám silným partnerem nebo by byl takové schopen dlouhodobě zajistit.

Napadla nás možnost spojit se i se silnými běžeckými poháry typu Běhej lesy apod., kteří dle nás dělají závody na zajímavé úrovni a množstvím závodů dokážou výrazně snížit náklady na jejich pořádání …

Minimalistický závod

Reálnou možností je i zeštíhlení formátu Vokolo priglu na minimalistický závod pouze se základními službami pro běžce (bezpečná trať, výsledkový servis, základní občerstvení, toalety, úschovna), čímž se jeho organizování výrazně zlevní a organizačně zjednoduší. Toto jsou vše otázky, na které zatím neumíme odpovědět. Budeme rádi, když nám na FB nebo do emailu (petr.bozek@vokolopriglu.cz) napíšete, jaký je Váš názor.

Děkujeme, že běháte s námi

Petr Božek
ředitel Vokolo priglu

Upozornění

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v roce 2020 a 2021 jsme XI. ročník závodu Vokolo priglu přesunuli na rok 2022.

Všem registrovaným v roce 2020 převádíme startovné na rok 2022.

V letošním roce pro Vás realizujeme on-line virtuální závody Vokolo priglu 2021 v červnu a říjnu.

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

další aktuality

Partneři

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc.

Kontakty

Ředitel závodu

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Propagace

Lucie Šlechtická
mobil: 604 898 935

Elitní závodníci

Tomáš Kalina
mobil: 775 082 588

Koordinátor závodu

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Zázemí závodu

Ondřej Zikmund
mobil: 605 457 715

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2021 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení