• TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme
  • TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme
O závodě › Pravidla závodu

Pravidla běžeckého závodu ČSOB Vokolo priglu 2020

*Na této stránce najdete pravidla závodu platná pro rok 2020. Pro rok 2021 pravidla závodu připravujeme.

Podmínky pro účast / Měření času / Další pravidla / Registrační poplatek / Ostatní

Start hlavního závodu je v sobotu 10.10.2020. Předpokládaný start závodu v 10.45 hod. Start je v několika startovních vlnách po cca 300 - 400 závodnících.

Start hlavního závodu je stejný pro všechny kategorie i pro závod týmů.

V případě, že budou v době konání závodu v platnosti krizová opatření Vlády ČR nebo jiného státního či samosprávného orgánu omezující počet účastníků hromadné sportovní akce, budeme je plně respektovat a vyhrazujeme si jako organizátoři právo uzpůsobit jim časovou organizaci závodu.

Do úvahy připadá zejména speciální časový rozvrh startovních vln (delší časové rozestupy), snížení počtu běžců ve startovních vlnách (100 - 200), intervalový start malých skupinek (10 -20). Ve výjimečném případě je možná organizace závodu v sobotu 10.10. i v neděli 11.10.2020.Podmínky pro účast

Závodu se smí zúčastnit pouze registrovaní a prezentovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem, kteří uhradili startovné v plné výši (výjimku může povolit ředitel závodu).

Účastnit se závodu mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15 let. Individulání výjimky (tzn. účastníci mladší 15 let) může povolit Lenka Bertová (lenka.bertova@vokolopriglu.cz). Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující stáří závodníka v den konání závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení buď osobně zanést do brněnské prodejny TRIEXPERT na Milady Horákové 20 či zaslat emailem na lenka.bertova@vokolopriglu.cz. Rovněž je nutné zanechat si kopii a tu předložit při prezenci na závod (vyzvedávání čísel).


Měření času

INDIVIDUÁLNÍ ZÁVODNÍK - Měření bude probíhat čipovou technologií. Každý závodník obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Závodník je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci také zařazeni do celkové výsledkové listiny.

ZÁVOD TÝMŮ - Měření bude probíhat čipovou technologií. Každý člen týmu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Každý člen týmu je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci (členové týmu) také zařazeni do celkové výsledkové listiny (členové týmu budou klasifikováni i v individuální výsledkové listině).

Všichni členové týmu musí doběhnout v rozmezí 30 vteřin (čas prvního člena týmu v cíli a čas posledního člena týmu v cíli). Konečné pořadí jednotlivých týmů ve výsledkové listině týmů je dáno výsledným časem posledního člena týmu.


Další pravidla

Přísně se zakazuje běžet mimo plánovanou trať závodu.

Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Na závodě není dovolen běh se psy, kočárky apod. Individuální výjimky uděluje koordinátorka závodu Lucie Šlechtická (lucie.slechticka@vokolopriglu.cz).

Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

Závodníci se musí řídit a respektovat pravidla závodu a pokyny organizátorů. Závodníci se zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Svou účastí na běžeckém závodu ČSOB Vokolo priglu 2020 závodníci projevují souhlas s tím, že se zúčastňují tohoto závodu na vlastní nebezpečí a jsou si vědomi, že pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání akce závodu (před během, při běhu a po běhu) či spojené s jejich účastí na závodě. Dále svojí registrací na závod a účastí na něm souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům závodu.

Organizátor má právo kdykoli uzavřít registraci na závod bez předchozího oznámení. A to zejména z důvodu naplnění kapacity závodu.


Registrační poplatek

Registrační poplatek (startovné) je konečný a je nevratný.

S ohledem na nouzový stav a krizová opatření Vlády ČR, která nás velice zasáhla (více v článku zde), jsme nuceni s platností od 8.4. 2020 přidat následující ustanovení PRAVIDEL ZÁVODU.

Uhrazením registračního polatku - startovného - uzavírá zájemce o start na ČSOB Vokolo priglu 2020 s organizátorem poháru SMLOUVU, ve které mimojiné souhlasí s následujícími podmínkami:

Organizátor může jednostranně v budoucnu reagovat na aktuální situaci a případné restrikce tím, že v letošním roce změní termín závodu. Uhrazené startovné ani jeho část se nevrací.

V případě, že se ČSOB Vokolo priglu v kalendářním roce 2020 v žádné podobě neuskuteční z důvodu vyšší moci (epidemie, živelná pohroma, nouzový stav, válečný stav apod.), nebo důvodu, který nevznikl zaviněním organizátora (opatření Vlády ČR, opatření orgánů hygieny a dalších státních či samosprávných orgánů apod.), uhrazené startovné ani jeho část se nevrací a bude automaticky převedeno na ČSOB Vokolo priglu 2021.

V případě zcela mimořádné situace zániku organizátora v důsledku nepříznivých ekonomických dopadů nouzového stavu a krizových opatření Vlády ČR (ztráta partnerů, radikální snížení partnerských plnění, nedostatečný příjem z předplatného a startovného apod.) se uhrazené startovné nevrací. V případě, že při likvidaci organizátora po uhrazení všech splatných závazků (mzdy, dodavatelé apod.), zbydou organizátorovi finanční prostředky, bude poměrně zájemcům o start část startovného vrácena.

V případě jakýchkoli Vašich individuálních požadavků k řešení, prosím kontaktujte Petra Božka, předsedu Brněnského klubu běžeckých a sportovních aktivit, z.s. na emailu: petr.bozek@vokolopriglu.cz nebo telefonicky na mob. 724 870 607.

Děkujeme, za pochopení a Vaši podporu.

 


Výše registračního poplatku (startovného) je vždy uváděna na daný ročník v propozicích závodu (pro jednotlivce, pro tým).

Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši (rozhodným okamžikem pro určení konkrétní výše startovného je den platné registrace). Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci, jinak bude registrace zrušena. Při osobní registraci na brněnské prodejně TRIEXPERTU musí být startovné zaplaceno současně s registrací.

Uplatňování dárkových poukazů - voucherů

Dárkový poukaz může být uplatněn pouze během otevřené registrace. Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru. Nelze nárokovat vůči pořadateli provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace.

POZOR!!! Pořadatel má právo registraci předčasně ukončit z důvodu naplnění kapacity závodu.

Přehlášení závodníků - přeregistrace

Přihlášení závodníci, kteří startují za jednotlivce či za tým, mohou za blíže specifikovaných podmínek dle aktuálního ročníku přepustit svoji přihlášku jinému zájemci. Podrobnosti pro letošní závod jednotlivců i týmů zveřejníme na začátku srpna.


Ostatní

Závod se běží dle vyhlášek a nařízení Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF), Mezinárodní asociace maratonů a silničních závodů (AIMS) a Českého atletického svazu (ČAS).

Každý závodník dává při registraci v On-line přihlášce souhlas:

- se zpracováním osobních údajů (GDPR)

- s marketingovým užitím osobních údajů

- s užitím osobních údajů

 

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

 

TRIEXPERT Vokolo priglu

Upozornění

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v roce 2020 se XI. ročník závodu Vokolo priglu přesunul na rok 2021.

Všem registrovaným v roce 2020 převádíme startovné na letošní rok.

Bližší informace o termínu závodu, způsobu přihlášení na závod vám přineseme na jaře 2021.

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

další aktuality

Partneři

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc.

Kontakty

Ředitel závodu

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Propagace

Lucie Šlechtická
mobil: 604 898 935

Elitní závodníci

Tomáš Kalina
mobil: 775 082 588

Koordinátor závodu

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Zázemí závodu

Ondřej Zikmund
mobil: 605 457 715

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2021 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení