• TERMÍN ZÁVODU
 • 7.10.2023
 • DO STARTU ZBÝVÁ
 • 123 dní
 • (2965 hodin)
 • TERMÍN ZÁVODU 7.10.2023
 • ZBÝVÁ 123 dní (2965 hodin)
Týmy › Propozice týmů

Propozice závodu týmů běhu kolem Brněnské přehrady

PROPOZICE ZÁVODU TÝMŮ

Vokolo priglu 2023

Běžecký závod pro širokou veřejnost, pro všechny výkonnostní a věkové skupiny

KDY: v sobotu 8.10.2022. START hlavního závodu: cca 10.45 hod (pro týmy bude vyhrazen vlastní startovní koridor). Může být dle aktuálního stavu změněno (viz pravidla závodu)
KDE: Brněnská přehrada (Kozí horka)
TRAŤ: délka 14,1 km, vede okolo Brněnské přehrady, trať je mírně zvlněná,
hlavně po asfaltu (85%), kamenitý povrch (15%)

trať bude značena po každém kilometru, běží se po směru hodinových ručiček

Profil
tratě zde

Mapa tratě zde

TÝM: Závodu týmů se mohou zúčastnit pouze čtyřčlenné týmy.

Týmy mohou být mužské, ženské i smíšené. Závodí se pouze v jedné kategorii týmů bez rozdílu věku a výkonnosti.

Podmínkou hodnocení týmu v konečném pořadí je, aby všichni jeho členové doběhli v rozmezí 30 vteřin. Jde tedy o Dumasovo krédo: "Jeden za všechny, všichni za jednoho." Tým je v konečné výsledkové listině týmu hodnocen dle času, který dosáhl nejpomalejší člen týmu.

Jednotliví členové týmu budou klasifikováni dle svých dosažených časů i v individuální výsledkové listině.

Byli bychom rádi, kdyby členové týmů běželi ve stejných dresech. Určitě to napomůže týmovému duchu a atmosféře závodu...

PROGRAM: Doprovodný program pro dospělé i pro děti

Sportovní EXPO partnerů

(bude blíže upřesněn v týdnu před závodem)

STARTOVNÉ: činí 3.190,-Kč (EUR 129)

V CENĚ STARTOVNÉHO:

(každý člen týmu obdrží)

 • pamětní medaile,
 • startovní číslo se jménem,
 • občerstvení na trati (2x - 5km, 10km) a ihned po doběhu do cíle,
 • zázemí závodu (převlékárny, úschovna tašek, jídelna, mobilní toalety atd.),
 • elektronické měření čipem umístěném ve startovním čísle,
 • zobrazení mezičasu ve výsledkové listině,
 • on-line okamžité zobrazení celkových výsledků (výsledek týmu, výsledek jednotlivých běžců týmu v poli všech běžců),
 • wi-fi zdarma v zázemí závodu,
 • sms po závodě s výsledným dosaženým časem.

LIMIT PŘIHLÁŠENÝCH ZÁVODNÍKŮ

Při letošním ročníku je stanoven limit 50 týmů. A to z důvodu omezeného prostoru ve vymezeném startovním koridoru.

REGISTRACE A ÚHRADA STARTOVNÉHO:

POZOR!!! S ohledem na omezený počet týmů mohou být níže uvedené termíny hlavním pořadatelem změněny.

Registraci týmu provádí tzv. kapitán týmu, který registruje tým a všechny jeho členy. Pro úspěšnou registraci musí znát název týmu a čas nejpomalejšího člena týmu na 10 km a identifikační údaje členů týmu:

 • povinné: jméno, příjmení, datum narození, adresa, velikost trička
 • nepovinné: telefonní čísla

Registrace je možná on-line vyplněním formuláře a následnou platbou na bankovní účet pod přiděleným variabilním symbolem, který bude kapitánovi týmu zaslán elekronickou poštou. Registrace bude ukončena 25.9.2023 včetně, příp. dříve z důvodu naplnění kapacity závodu.

Registrace není možná v den závodu.

PREZENCE A VYZVEDNUTÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL:

dne 7.10.2023 mezi 8.30 – 10.00 (v zázemí závodu)

Startovní číslo není nutné si vyzvednout osobně. Kterýkoliv člen týmu může vyzvednout startovní balíčky pro celý tým. Potřebujete znát startovní čísla členů týmu (startovní listina bude od čtvrtka 5.10.2023 odpoledne vyvěšena na webu www.vokolopriglu.cz).

POZOR! Prosíme ve vlastním zájmu se dostavte na prezenci s dostatečným předstihem. Při velkém množství závodníků nemůžeme brát i na krátké pozdní příchody po uzavření prezence zřetel a nebude Vám umožněn start.

ÚČAST NA ZÁVODĚ TÝMŮ

Účastnit se mohou dospělí a mládež bez rozdílu věku a pohlaví. U mládeže je spodní věková hranice pro účast dosažení věku 15 let. Individulání výjimky (tzn. účastníci mladší 15 let) může povolit ředitel závodu. Všichni nezletilí závodníci (tzn. mladší 18 let) běží na odpovědnost svých rodičů a doporučujeme přímo při závodě doprovod rodičů či dospělého běžce.

Pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodující stáří závodníka v den konání závodu.

Nezletilí závodníci musí nechat své zákonné zástupce vyplnit a podepsat čestné prohlášení (zde). Toto prohlášení zaslat emailem Lukášovi Bertovi na vokolopriglu@lukasberta.com. Pokud čestné prohlášení od nezletilých běžců neobržíme, nebude registrace považována za dokončenou.

UPLATŇOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ - VOUCHERŮ

Dárkový poukaz může být uplatněn pouze při registraci do konce stanoveného termínu registrace na závod.
Odpovědnost za včasnou registraci nese držitel voucheru. Nelze nárokovat vůči pořadateli provedení registrace či vrácení úhrady za voucher v případě, že se držitel voucheru na závod nezaregistruje řádně a včas v době otevřené registrace.

POZOR!!! Pořadatel má právo registraci předčasně ukončit z důvodu naplnění kapacity závodu.

PŘEHLÁŠENÍ ČLENA TÝMU

Každý řádně registrovaný člen týmu, který v plné výši uhradil startovné, může své místo přepustit jinému zájemci. A to bez udání důvodu. Tento úkon je zpoplatněn administračním poplatkem ve výši 100,- Kč. Blíže zde.

CENY

První tři týmy obdrží věcné ceny.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Proběhne po doběhu posledního závodníka (časový harmonogram bude upřesněn před závodem). Vyhlášeni budou 3 nejlepší z každé kategorie jednotlivců, 3 nejlepší týmy a nejlepší muž a žena v soutěži "O nejlepšího českého a slovenského běžce".

OBČERSTVENÍ

Na trati závodu bude možné zotavení a regenerace na dvou občerstvovacích stanicích. Třetí občerstvovací stanice bude umístěna ihned po doběhu v prostoru cíle. V zázemí závodu pak závodníci obdrží nápoj a teplé jídlo (na kupón, který dostali ve startovní tašce).

MĚŘENÍ ČASU

Měření bude probíhat čipovou technologií umístěnou ve startovním čísle. Každý člen týmu obdrží startovní číslo, jehož součástí bude čip. Každý člen týmu je povinen připevnit si startovní číslo před startem závodu a mít ho po celou dobu závodu až do průběhu cílem. Po doběhu se startovní číslo nevrací.

Bude všem měřen tzv. reálný čas (od okamžiku průběhu startovní čárou až do okamžiku doběhnutí do cíle). Dle tohoto času budou závodníci (členové týmu) také zařazeni do celkové výsledkové listiny (Členové týmu budou klasifikováni i v individuální výsledkové listině).

Všichni členové týmu musí doběhnout v rozmezí 30 vteřin (čas prvního člena týmu v cíli a čas posledního člena týmu v cíli). Konečné pořadí jednotlivých týmů ve výsledkové listině týmů je dáno výsledným časem posledního člena týmu.

ZÁCHRANÁ SLUŽBA

První pomoc bude zajišťovat nejen v prostoru startu a cíle, ale i na určených místech tratě, Zdravotnická záchranná služba.

ČASOVÝ LIMIT

Pro dokončení běžeckého závodu je stanoven časový limit dvě a půl hodiny.

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

Zahrnuje převlékárny (odděleně muži a ženy), stanové přístřešky, mobilní toalety, úschovnu cenných věcí, prezenci závodníků s vydáváním startovních tašek, občerstvení, atrakce pro děti i dospělé, reklamní stánky partnerů.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ředitel závodu: Petr Božek

Blíže v sekci kontakty.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ a PARKOVÁNÍ

Veškerá motorová vozidla budou odkláněna na parkovací stání především v prostoru Přístaviště.

Bližší a podrobnější dopravní informace budou s předstihem zveřejněny.

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

Závod v roce 2023

Další Vokolo priglu proběhne 7. 10. 2023.

Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým Vokolo priglu

další aktuality


Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc.

Kontakty

Ředitel závodu

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Registrace běžců

Lukáš Berta
mobil: 608 167 070

Zázemí závodu

Ondřej Zikmund
mobil: 605 457 715

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2023 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení