česky anglicky

I díky Povodí Moravy jste si mohli oběhnout "prigl"

Povodí Moravy

O Brněnskou přehradu se staráme už 52 let

Jen málo Brňanů nezná příběh pana hrázného Františka Šikuly, jehož zásluhou se ruské tanky nenechaly vlákat do léčky a tím zhatily plán ustupující německé armády na odpálení min a následné poškození statiky hráze.

A kdo se stejně zodpovědně stará o přehradu dnes? Je to státní podnik Povodí Moravy, který byl založen (spolu s dalšími podniky Povodí) přesně před 52 lety. Činnost státních podniků Povodí je páteří celého vodního hospodářství u nás. „Máme velkou odpovědnost za zásobování obyvatel i zemědělských a průmyslových podniků vodou, za bezpečnost vodních děl, hospodárné využívání vodních zdrojů, za rozumné udržování vody v krajině a v tomto výčtu bych mohl ještě dlouho pokračovat,“ upřesňuje generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

A jaká vlastně je?

Není ani malá, ani velká. Její celkový objem je 17,7 mil. m3, což odpovídá páté největší nádrži v působnosti Povodí Moravy, s.p. a srovnatelná je např. s vodním dílem Mohelno. Myšlenka na její vybudování vznikla už v době Rakouska-Uherska (více o historii zde) a to z více důvodů – zabránění povodním, získání zdroje vody pro město Brno, pro rekreační využití a také pro rozředění splašků z městské kanalizace.

Stavba přehradní hráze probíhala v době hospodářské krize. Cílem proto bylo, zaměstnat na ní co nejvíce dělníků za použití minimálního množství mechanizace. Součástí stavby byl pouze jeden kompresor, malý parní jeřáb a dvě větší míchačky na beton, který se rozvážel v ručních dvoukolových vozících a také se ručně pěchoval.

Betonová gravitační hráz má v koruně šířku 7,14 m a délku 120 m, v nadmořské výšce 233,72 m ční 23,5 m nade dnem.

Přehrada Brno při převádění povodně v roce 2002

Přehrada Brno při převádění povodně v roce 2002

Vaše bezpečnost je důležitá

V minulých letech se výrazně zvýšil počet návštěvníků přírodního koupaliště na Brněnské přehradě. Velký zájem o rekreační využití nádrže vedl k rozhodnutí, na základě kterého Povodí Moravy pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků nainstalovalo celkem 24 kusů zábradlí v lokalitách Kozí Horka a Rokle. Zábradlí je vyrobeno z nerezových trubek a je konstruováno tak, aby zajistilo bezpečný vstup do vody i pro malé návštěvníky přírodního koupaliště.

Nové zábradlí zajišťuje vyšší bezpečnost návštěvníků

Nové zábradlí zajišťuje vyšší bezpečnost návštěvníků

Děkujeme, že běháte s námi.

Váš Tým ČSOB Vokolo priglu