česky anglicky
Partneři › Záštita

Záštita nad závodem

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc a Povodí Moravy, s.p.

Brno Jihomoravský kraj
pod záštitou Ing. Petra Vokřála,
primátora Statutárního města Brna
pod záštitou Mgr. Ing. Taťány Malé,
náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje

 

Ing. Petr Vokřál Ing. Mgr. Taťána Malá
Ing. Petr Vokřál Mgr. Ing. Taťána Malá

 

Bystrc Povodí Moravy, s.p.
pod záštitou JUDr. Tomáše Kratochvíla,
starosty městské části Brno-Bystrc
pod záštitou MVDr. Václava Garguláka,
generálního ředitele Povodí Moravy, s.p.

 

 JUDr. Tomáš Kratochvíl MVDr. Václav Gargulák
JUDr. Tomáš Kratochvíl MVDr. Václav Gargulák