• TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme
  • TERMÍN ZÁVODU
  • připravujeme

Brněnská přehrada

zdroj: www.brnenskaprehrada.cz

Myšlenka vybudovat severozápadně od Brna na řece Svratce přehradu, vznikla už v době Rakouska-Uherska na začátku minulého století. Při posuzování důležitých hledisek (finanční náročnost celé stavby, hustota obyvatelstva a ekonomické ztráty v místě zátopy, rozloha zatopené plochy), bylo jako nejvhodnější vybráno údolí, ve kterém se nacházela obec Kníničky. Tato obec pak musela ustoupit nově budovanému vodnímu dílu.

V roce 1929 vydaly úřady povolení pro stavbu, krátce nato však byl původní projekt přepracován. Z tohoto důvodu došlo k zahájení stavebních prací až o sedm let později, v roce 1936. Vystěhování přibližně 530 obyvatel Kníniček bylo dokončeno v roce následujícím. A po zatopené obci dostala přehrada i své původní jméno "Kníničská".

Brněnská přehrada Ing. Jan Vondra Aerofot.cz

Přehrada se tedy stavěla v době ekonomické krize a to za použití minimálního množství techniky. Přehrada i přes četné nesnáze v podobě silných povodní byla dokončena v roce 1940. Na konci druhé světové války čelila "mladá" přehrada vážné hrozbě... Ustupující německá vojska chtěla vyhodit horní část hráze do povětří. Nad přepady byly umístěny protitankové miny a čekalo se na chvíli, kdy přes hráz budou přejíždět sovětské tanky. Zásluhou hrázného Šikuly, který ruské velení včas varoval, se tanky do léčky nenechaly vlákat. Tím bylo zabráněno odpálení min a následnému poškození statiky hráze. Svému osudu však neušel betonový most pod hradem Veveří. Z důvodu zpomalení postupu sovětů byl nacisty podminován a poté zničen. Teprve roce 2003 byla na stejném místě postavena nová lávka pro pěší a cyklisty, která byla po zásluze vyhlášena stavbou Jihomoravského kraje.

Po válce začala být přehrada využívána hlavně jako oblast rekreace a sportu. Od roku 1946 brázdí její hladinu lodní doprava, která vozí návštěvníky na Hrad Veveří či až do Veverské Bitýšky. V poválečném období počet návštěvníků přehrady prudce vzrůstal. A také dochází k poměrně hustému osídlování obou břehů vodního díla. Jménem "Brněnská přehrada" se pyšní vodní nádrž od roku 1959.

Vlivem osídlování a nekvalitních župních sytémů mnoha rekreačních chat a dalších nepříznivých faktorů dochází v osmdesátých a devadesátých letech minulého století k silnému znečišťování Brněnské přehrady a k výskytu sinic, které v letních měsících znemožňovaly koupání v jejich vodách. Je přijata řada opatření a přistoupeno k vápnění břehů či dokonce výraznému upuštění přehrady o 10 výškových metrů (2009-2010). V současné době je voda v Brněnské přehradě opět čistá celý rok a dokonce zde byl v roce 2012 zaznamenán výskyt raků říčních...

Oba břehy přehrady lemují rozsáhlé a hluboké lesy vybízející k nekonečným procházkám a cyklistickým toulkám... a na podzim, každou drohou říjnovou sobotu v roce pak přehrada ožívá záplavou běžců, kteří se noří do krásy Brněnské přehrady a užívají si krásné přírody nedaleko centra moravské metropole... všichni běží "Vokolo priglu"...

Zkusíte to i vy?

Děkujeme, že běháte s námi.

Těší se na Vás Tým ČSOB Vokolo priglu a Brněnská přehrada :-)

Blíže o "Brněnském móři" na www.brnenskaprehrada.cz

 

Hrad Veveří

Pomozte nám

Vokolo priglu, podobně jako další společenské aktivity, se díky koronaviru dostalo do nepříznivé situace. Pokud nám chcete pomoci, budeme velmi rádi. Můžete si při registraci koupit funkční účastnické tričko nebo nám darovat libovolnou částku.

Každému, kdo pomůže našemu závodu alespoň 300,- Kč, nabízíme samolepku … Kdo nám přispěje částkou 1.000,- Kč a výše, bude v tombole o doživotní startovné …

další aktuality

Partneři

Závod je pořádán za podpory Statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, městské části Brno-Bystrc.
Záštitu nad závodem převzali primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, radní Jihomoravského kraje Mgr. Ing. Taťána Malá a JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta městské části Brno-Bystrc.

Kontakty

Ředitel závodu

Petr Božek
mobil: 724 870 607

Registrace

Lenka Bertová
mobil: 702 669 608

Propagace

Lucie Šlechtická
mobil: 604 898 935

Elitní závodníci

Tomáš Kalina
mobil: 775 082 588

Koordinátor závodu

Jan Huppert
mobil: 733 679 954

Zázemí závodu

Ondřej Zikmund
mobil: 605 457 715

Brněnský klub běžeckých a sportovních aktivit z.s.

IČ: 228 46 425, DIČ: CZ 228 46 425
se sídlem Milady Horákové 890/20, Zábrdovice, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 15252

2020 © Brněnský klub sportovních a běžeckých aktivit z.s. | Tvorba webových stránek | Běžecké boty a běžecké vybavení