česky anglicky

Brněnská přehrada

zdroj: www.brnenskaprehrada.cz

Myšlenka vybudovat severozápadně od Brna na řece Svratce přehradu, vznikla už v době Rakouska-Uherska na začátku minulého století. Při posuzování důležitých hledisek (finanční náročnost celé stavby, hustota obyvatelstva a ekonomické ztráty v místě zátopy, rozloha zatopené plochy), bylo jako nejvhodnější vybráno údolí, ve kterém se nacházela obec Kníničky. Tato obec pak musela ustoupit nově budovanému vodnímu dílu.

V roce 1929 vydaly úřady povolení pro stavbu, krátce nato však byl původní projekt přepracován. Z tohoto důvodu došlo k zahájení stavebních prací až o sedm let později, v roce 1936. Vystěhování přibližně 530 obyvatel Kníniček bylo dokončeno v roce následujícím. A po zatopené obci dostala přehrada i své původní jméno "Kníničská".

Brněnská přehrada Ing. Jan Vondra Aerofot.czPřehrada se tedy stavěla v době ekonomické krize a to za použití minimálního množství techniky. Přehrada i přes četné nesnáze v podobě silných povodní byla dokončena v roce 1940. Na konci druhé světové války čelila "mladá" přehrada vážné hrozbě... Ustupující německá vojska chtěla vyhodit horní část hráze do povětří. Nad přepady byly umístěny protitankové miny a čekalo se na chvíli, kdy přes hráz budou přejíždět sovětské tanky. Zásluhou hrázného Šikuly, který ruské velení včas varoval, se tanky do léčky nenechaly vlákat. Tím bylo zabráněno odpálení min a následnému poškození statiky hráze. Svému osudu však neušel betonový most pod hradem Veveří. Z důvodu zpomalení postupu sovětů byl nacisty podminován a poté zničen. Teprve roce 2003 byla na stejném místě postavena nová lávka pro pěší a cyklisty, která byla po zásluze vyhlášena stavbou Jihomoravského kraje.

Po válce začala být přehrada využívána hlavně jako oblast rekreace a sportu. Od roku 1946 brázdí její hladinu lodní doprava, která vozí návštěvníky na Hrad Veveří či až do Veverské Bitýšky. V poválečném období počet návštěvníků přehrady prudce vzrůstal. A také dochází k poměrně hustému osídlování obou břehů vodního díla. Jménem "Brněnská přehrada" se pyšní vodní nádrž od roku 1959.

Vlivem osídlování a nekvalitních župních sytémů mnoha rekreačních chat a dalších nepříznivých faktorů dochází v osmdesátých a devadesátých letech minulého století k silnému znečišťování Brněnské přehrady a k výskytu sinic, které v letních měsících znemožňovaly koupání v jejich vodách. Je přijata řada opatření a přistoupeno k vápnění břehů či dokonce výraznému upuštění přehrady o 10 výškových metrů (2009-2010). V současné době je voda v Brněnské přehradě opět čistá celý rok a dokonce zde byl v roce 2012 zaznamenán výskyt raků říčních...

Oba břehy přehrady lemují rozsáhlé a hluboké lesy vybízející k nekonečným procházkám a cyklistickým toulkám... a na podzim, každou drohou říjnovou sobotu v roce pak přehrada ožívá záplavou běžců, kteří se noří do krásy Brněnské přehrady a užívají si krásné přírody nedaleko centra moravské metropole... všichni běží "Vokolo priglu"...

Zkusíte to i vy?

 

Děkujeme, že běháte s námi.

Těší se na Vás Tým ČSOB Vokolo priglu a Brněnská přehrada :-)

Blíže o "Brněnském móři" na www.brnenskaprehrada.cz

 

Hrad Veveří

ČSOB - Československá obchodní banka, a. s.
TRIEXPERT - specializované běžecké prodejny a triatlonová prodejna Jaderná elektrárna Dukovany - skupina ČEZ - výroba, distribuce a prodej elektrické energie MILT s.r.o. – výrobce a realizace montovaných systému Mizuno – běžecké boty, textil a doplňky Povodí Moravy, s.p.
Statutární město Brno Jihomoravský kraj Městská část Brno-Bystrc