česky anglicky

ČSOB Pojišťovna - skupinové úrazové pojištění

ČSOB Pojišťovna

V rámci startovného Vám nabízíme hromadné úrazové pojištění u ČSOB Pojišťovny. Nezbytné dokumenty, které se k pojištění vztahují, si můžete prostudovat níže.

Soubor Formát Odkaz
Hromadné úrazové pojištění PDF PDF
Hlášení pojistné události
Při likvidaci pojistné události uveďte číslo pojistné smlouvy: 1900479182 ​
link link
Skupinové úrazové pojištění
Info list produktu ​
PDF PDF
Skupinové úrazové pojištění
Informační dokument o pojistném produktu ​
PDF PDF
Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky PDF PDF